Årets Mångfaldsinspiratör

companylogo

För första gången delar E.ON ut priset Årets mångfaldsinspiratör. Den lyckliga vinnaren blev Danny Lam som med hjälp av sitt interaktiva Instagramkonto inspirerat och skapat debatt.

Grattis till vinsten! Du vann priset tack vare ditt Instagramkonto, vill du berätta mer om det och tanken bakom?

– Mitt interaktiva konto TNKVRT är en plattform där folk kan dela med sig av händelser som innefattar förtryck i olika former. Jag brinner för att hjälpa minoriteter att höras och att förmedla deras röst. Därför är jag väldigt tacksam för att jag fått E.ON:s förtroende.

Årets ansökningsperiod är stängd

Intervjuer

Träffa Liselotte Andersson, Mångfaldschef E.ON och läs om "Ett E.ON för alla."

Liselotte Andersson, Mångfaldschef E.ON

Liselotte Andersson, Mångfaldschef E.ON

Liselotte Andersson är ansvarig för att alla som arbetar inom E.ON i Norden ska ha samma kompass för vad schysst beteende är. Samtidigt är det också hennes jobb att se till att alla får vara lika olika. Att alla, oavsett bakgrund, ska känna sig välkomna hos E.ON och komma till sin rätt med sin speciella kompetens. Det är vad som bygger framgångsrika företag

Liselotte, varför är värderingar viktiga?

Värderingar är önskade beteenden. Beteenden som leder till schyssta handlingar och att vi når dit vi vill.

Vadå schysst?

Respekt, för alla människor och alla situationer. Nyfikenhet och öppenhet, även på sådant som du inte känner till sedan innan. Att du ser möjligheter i detta. Vi behöver se mer ur olika perspektiv.

Hur hänger det ihop med E.ONs framgång?

Olika perspektiv gör oss mer innovativa och konkurrenskraftiga. Om alla ser saker på samma vis kan det förstås vara enkelt att komma fram till en lösning, men det är inte alltid den bästa lösningen. Är alla i en grupp likadana händer inte så mycket. Vi behöver medarbetare som tänker nytt och mångsidigt. Det är så vi får fram morgondagens energilösningar för våra kunder. Så enkelt är det.

Hur är det då med mångfalden hos E.ON idag?

Vi har gjort en häftig resa med en tydlig attitydförändring. Men vi har fortfarande lång väg kvar till där vi vill vara. Vi behöver rekrytera från många fler håll. Vi vill inte heller prata så mycket om själva ordet mångfald längre. Utan om att inkludera, om allas lika möjligheter. Istället för att dela upp människor i olika kategorier. För det kan göra att olikheter slås fast som sanningar.

Är jämställdhet inte längre viktigt?

Självklart är det fortfarande viktigt. Mångfaldsarbete börjar ofta med att se till att fördelningen mellan könen blir jämn på företagets alla nivåer. Likaså att få in fler utlandsfödda i företaget och en blandning av åldrar. Det vill säga sådant som är lätt att mäta. Men individers olikheter slutar inte där. Vi vill visa att alla med sina specifika egenskaper är viktiga. Och då är attityder och beteenden betydligt viktigare än att kunna mäta.

Blir det inte lätt bara fina ord?

Nej, det är mycket konkret. Men inte utan att alla på företaget bidrar och utmanar varandra, även sina chefer. Var och en av oss kan göra värderingar konkreta och påverka riktningen. I de små handlingarna och valen – dagligen. Vad vi säger och hur vi beter oss mot varandra.

E.ON har nolltolerans mot skitsnack i fikarummet, vad innebär det?

Det är attityden i informella sociala sammanhang som avgör vilken företagskultur vi bygger. Du ska alltid kunna säga ifrån när du hör eller ser något som inte är okej. Det kan vara snack som upplevs som raljerande eller nedvärderande. Skämt på andras bekostnad är inte okej.

Hur fördjupades arbetet för lika rättigheter och möjligheter under 2014?

Det var ett intensivt år. Också i vår omvärld. Jag deltog själv i flertalet forum för att prata om vårt mångfaldsarbete och kollegor har suttit med i olika samråd för att belysa företagens roll i ett samhälle där många lever i utanförskap. Dialoger som varit oerhört lärorika och ska fortsätta. Dessutom har en del nya initiativ tagits.

Och dessutom nominerades du till Malmö Näringslivs mångfaldspris…

Det gjorde mig stolt, men fler än jag har gjort jobbet. Ett hedrande bevis på att vi är på rätt väg. Tänker ofta på vilken inre resa jag själv gjort. Mina synsätt utmanas fortfarande hela tiden. Det är ju det som är så spännande och utvecklande!

Läs om hur det är att jobba på E.ON

Ashkan Hosseini, Head of Pricing, E.ON Elnät.

Ashkan Hosseini, Head of Pricing, E.ON Elnät.

På E.ON får du vara med och ta framlösningar i framkant – bland annat genom att göra lokala områden helt självförsörjande på el.

Civilingenjören Ashkan Hosseini fick upp ögonen för energibranschen redan under studietiden – där han studerade både kemiteknik och företagsekonomi. Samhällsnyttan och energibranschens utmaningar lockade honom till en karriär på E.ON, där han nu bidrar till att ta bolaget in i framtiden.
– Det är lätt att ta elen för givet. Som kund förväntar sig de flesta att lampan alltid tänds när man slår på den – men bakom den lyxen ligger en samhällskritisk infrastruktur.

Ashkan Hosseini började sin resa inom E.ON som trainee, därefter jobbade han på huvudkontoret i Tyskland under ett år. I dag är han chef över teamet som sätter priser för E.ON:s närmare en miljon elnätskunder.
– Det finns otroligt stora möjligheter i bolaget. På E.ON vågar man satsa på unga och jag fick möjlighet att bli chef ganska tidigt.

Energibranschen är i ständig förändring. Sveriges energisystem är uppbyggt för storskalig produktion i form av kärnkraft och vattenkraft, men nu ser E.ON att fler och fler kunder själva blir producenter.
– För att möta förändringen har vi startat ett demonstrationsprojekt där vi kommer skapa ett så kallat lokalt energisystem på Åstön utanför Timrå. Det blir det första av sitt slag i Sverige. Där testar vi olika tekniker och koncept på hur man ska kunna få självförsörjande nät med förnybar el i framtiden.
Det här är ett tydligt exempel på att E.ON verkligen vågar sticka ut hakan och testa nya lösningar. Att våga tänka om och att tänka nytt triggar mig i arbetet, säger Ashkan Hosseini.

För E.ON är starkt samhällsansvar en självklar del av verksamheten. De jobbar bland annat med mångfaldsfrågan, via ett projekt som heter Äntligen Jobb.
– I samarbete med Arbetsförmedlingen erbjuder vi varje år ett antal praktikplatser till utlandsfödda akademiker. På min avdelning har vi haft en akademiker från Syrien och det var väldigt givande, han bidrog till vårt arbete med kompetens och erfarenhet, samtidigt fick han en inblick i hur det är att jobba i Sverige. Det gör mig stolt att E.ON tydligt visar att man tar ansvar för samhällsutvecklingen.

Årets ansökningsperiod är stängd