Årets Student 2021

Årets Infrastrukturtalang 2021 - Benjamin Smakic

Benjamin Smakic - Årets Infrastrukturtalang 2021

Vad betyder det här priset för dig?
– Jag ser det som ett kvitto på att det jag gör och brinner för är något som är bra. Jag studerar järnvägsteknik på KTH som ligger i topp i Europa vad gäller järnvägsutbildningar..

Varför tror du att du vann - berätta mer om vägen hit!
– Jag använde riktiga modelltåg när jag presenterade min idé via video för juryn – och det gjorde kanske att det blev lite roligare. Mitt examensarbete går ut på att undersöka hur vi använder kameror på tågen, och hur vi med artificiell intelligens kan förbättra tågen genom att ge dem ögon. Min vision är att använda tekniken till att få mer effektiva tåg så att de i framtiden kanske kan köra av sig själv.

Vad är nästa steg?
– Först ska jag försöka få ett så bra resultat som möjligt på mitt examensarbete, och sedan vill jag få erfarenhet genom att jobba inom järnvägen. För att uppnå klimatmålen måste vi föra över transporter till järnväg, och där har Trafikverket en stor roll.

Text: Tina Lindström Carlsson
Foto: Felicia Yllenius